Osalemis- ja tühistamistingimused

NB! Osavõtumaksu tasumisega kinnitate, et olete tutvunud ning nõustute järgnevate osalemis- ja tühistamistingimustega:

Osalemistingimused:

 • Peale festivalile registreerimist saadetakse sulle e-posti aadressile kinnitus ning juhised tasumisvõimaluste kohta. Veendu, et sinu e-posti aadress on korrektne.
 • Gruppidesse jagamise aluseks võtavad korraldajad registreerimisvormile märgitud info.
 • Juhendajatel on õigus muuta sinu gruppi, kui nad peavad seda vajalikuks. Vajadusel võidakse korraldada ettetantsimine.
 • Korraldajad annavad endast parima, et tagada tundides juhtijate/ järgijate tasakaal, kuid ei vastusta, kui kellegi puudumise tõttu on tasakaal häiritud
 • Tundide ajal tuleb mobiiltelefonid lülitada hääletule režiimile.
 • Tunnimaterjali salvestamine (pildistamine, filmimine jmt) on lubatud vaid korraldaja või juhendaja loal. tunde kokkuvõtvad videod, kus õpetajad tehtud samme näitavad, on vaid isiklikuks kasutamiseks ja ei ole mõeldud levitamiseks. Piirang ei laiene tantsuõhtule.
 • Korraldajal on õigus üritustel pildistada ja filmida ning kasutada salvestatud materjali oma tegevuse reklaamimiseks.
 • Festivalile on oodatud osalema ainult täisealised.
 • Korraldajal on õigus teha ajakavas muudatusi.
 • Korraldaja ei vastuta osaleja väärtesemete või füüsiliste vigastuste eest. Hoia ennast ja teisi!
 • Osaleja kasutab tundides ja pidudel sisejalatseid.
 • Korraldaja ei luba verbaalset, füüsilist ega vaimset ahistamist, soovimatut (seksuaalset) tähelepanu, kohatut füüsilist kontakti ega muud ürituse kulgu häirivat ebaeetilist käitumist. Rikkujaid hoiatatakse ja/või tühistatakse otsekohe nende pääs festivalile ilma igasuguse hüvitiseta.
 • Kõigest ebasobivast palume teavitada viivitamatult festivali korraldajat.

Tühistamistingimused:

 • Makstud osalustasu ei kuulu tagastamisele.
 • Kui osalustasu ei ole laekunud kinnitusel märgitud tähtajaks on korraldajal õigus registreering tühistada.
 • Kui sa ei saa mingil põhjusel festivalil osaleda on sul õigus leida oma registreeringule uus omanik, kes omab sama taset ja rolli. Üleandimisest tuleb korraldajaid teavitada esimesel võimalusel.
 • Kui sa registreerid tundidesse koos partneriga, kuid su partner tühistab oma registreeringu on korraldajal õigus tunnis tasakaalu säilitamiseks ka sinu osalus tühistada ning osalustasu ei kuulu tagastamisele.
 • Kui korraldaja tühistab ürituse mõjuval põhjusel, tagastatakse 80% osalustasust.